RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

מדריך להכנת בלוג שורשים

תבנית


תנאי שימוש
ההדרכה והתבנית לפתיחת בלוג שורשים שפותחו ברילשיונט ניתנות כאן ללא תשלום וללא אחריות לכל מי שיקיים את התנאים הבאים:
- התחייבות לא לשנות דבר בתבנית ללא אישור בכתב מרילשיונט.
- הסכמה כי כברירת מחדל המידע שיפורסם ע"י המשתמש בתבנית יהיה שיתופי ויהיה נגיש לכל.

- הסכמה מראש לשינויים ושיפורים אוטומטיים שיופיעו בתבנית בעתיד.

- התחייבות כי המידע יהיה ראוי למטרתו, דהיינו: תיעוד שורשים.- להימנע מהוספת פרסומות מכל סוג.עצם השימוש בתבנית מהווה הסכמה לתנאים שלמעלה.


פרסום והרשאות צפייה


מי רשאי לראות את בלוג השורשים ? התשובה לשאלה זו תינתן על ידי הורי התלמיד
אפשרויות הצפייה הן:
כל אחד.
רק אנשים שייבחרו על ידי כותבי הבלוג.
כותבי הבלוג.
כברירת מחדל, הבלוג פתוח לכל הקוראים.
באפשרותך להגביל את הבלוג אך ורק לקוראים שבהם אתה בוחר.

את רמת ההרשאות תקבע בדרך הבאה:
מרכז שליטה > הגדרות >
הרשאותבמצב הסתרה מלאה יש למנוע גם ממנועי החיפוש גישה לבלוג בדרך הבאה:
מרכז שליטה > הגדרות > מידע בסיסי > האם לאפשר למנועי החיפוש לאתר את הבלוג שלך ? > לא > שמור

הגבלה חלקיתכל החלקים המשתנים בבלוג ["מפה", "אודות הדמות" ומאמרים נוספים הנמצאים בגוף העיקרי] ניתנים להסתרה.
במקרה זה נותנים הרשאות מלאות לכל אחד או לאנשים נבחרים ומסתירים את תוכן המאמר באמצעות הלחצן "שמור כטיוטה" הנמצא בסוף הקטע הערוך.
אפשר בכל עת לעבור למצב "פרסם רשומה" ולחזור למצב "שמור כטיוטה" לסירוגין.
גם במקרה זה יש למנוע ממנועי החיפוש גישה לבלוג.
פתיחת הבלוג
הכן כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה רצוי כי יהיה זה חשבון בגוגל למשל: Gmail.
היכנס ל
www.blogger.com ובחר ב Create your blog now
הקלד את כתובת האי מייל שלך בתיבת שם המשתמש והקלד סיסמה.
שם הבלוג יהיה משפט קצר הקשור למשפחה למשל: סיפור משפחת צוקרמן.
בחר כתובת משמעותית לבלוג כזו המורכבת מאותיות שם המשפחה לדוגמה:
tzookerman.blogspot.com
סמן את תיבת ההסכמה לתנאי גוגל ועבור למסך הבא.
הקש על Continue במסך בחירת העיצוב. המערכת תבחר בעצמה בעיצוב כלשהו שיוחלף על ידך בהמשך.


שנה את התבנית לתבנית שורשים
בחר בלשונית פריסה
בחר בלשונית ערוך HTML
הורד והעתק את הקוד הנמצא כאןבחר את הקוד הישן הנמצא בתוך מסגרת ה HTML שמתחת לכותרת ערוך תבנית והדבק במקומו את הקוד שטענת ממסמך הוורד.

שמורגיבוי, גיבוי, גיבוי.
בכל שלב יש לגבות את תוכן הבלוג בדרך הבאה
בדפדפן בחר בקובץ או File > שמור כ או Save as ושמור על מחשבך.
תוכל אח"כ לשלוח את הקובץ שנוצר לתיבת האי-מייל שלך כגיבוי נוסף.