RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

מידע והרשמה


הרשמה לסדנת 'לחלוב את גוגל'
מורים ואנשי חינוך המעוניינים במידע אודות מיזמי RelatioNet
שורשים, עבודת חקר בהיסטוריה (יחידה שלישית), תיעוד ניצולי שואה בבלוגים ובגוגל כדור הארץ יוכלו להרשם כאן.
הרשמה ל
תיעוד סיפור חיים בבלוגים.
*לא ייעשה שימוש נוסף, אחר, בפרטי הנרשמים.