RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

מדריך להוספת פרק אודותי

אודותי
כדי להוסיף מידע אודות עורך עבודת השורשים, יש להוסיף גאדג'ט בתפריט הצד
מרכז שליטה > פריסה > רכיבי הדף > הוסף גאדג'ט > פרופיל

...כותרת: כתוב את המילה "אודותי" או השאר את המילים "פרטים עלי"
...תאור: הוסף פרטים על עצמך גילך, מקום הולדתך, תחביביך ועוד.
מיקום: בראש תפריט הצד מתחת לכותרת
שמור