RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

הכנת אילן יוחסין

אילן יוחסין


מדריך זה ינחה את המשתמש להקים אילן יוחסין בסיסי ולהציגו בבלוג.
את האילן מקימים בעזרת תוכנה חיצונית ומטמיעים אותה בתחתית הבלוג באזור קבוע.

בנה אילן יוחסין בעזרת MyHeritage [כולל אפשרות לעברית] או בעזרת Geni [אנגלית].
הצג את העץ שבנית
העתק את כתובת העץ
הטמע את ה"עץ" בבלוג בעזרת:
מרכז שליטה > פריסה > רכיבי הדף > הוסף גאדג'ט לרכיב התחתון ביותר [הרכיב הסוגר את הבלוג] > HTML/JavaScript

העתק והדבק את הקוד הבא:


<iframe src="כתובת העץ שלך" width=100% height="500" ></iframe >


החלף את המילים כתובת העץ שלך בכתובת ה URL של ה"עץ " שבנית.

שמור.
גלול לתחתית הבלוג וצפה באילן היוחסין שלך.דוגמה להטמעת אילן יוחסין מבית MyHeritage
דוגמה להטמעת אילן יוחסין מבית Geni