RelatioNet | פורום | יד ושם | ג'ואישגן | שורשים | מורשת |

הוספת פיוט בחלון קופץ

אפשר להוסיף קישור לתמונה או לטקסט שייפתח בחלון קופץ (PopUp) שיציג את הנגן של הזמנה לפיוט עם הלחן שנבחר.
כדי להוסיף לתמונה
1. העלה תמונה לפיקסה.
מומלץ להשתמש ב צילום מסך (Print Screen) מ 'הזמנה לפיוט' עם מילות השיר שנבחר.
2. העתק את הקוד שבתיבה א' והדבק ברשומה חדשה במצב HTML
3. במקום המילים קישור לתמונה הדבק את כתובת התמונה שהעלית לפיקסה.
תיבה א'

<a onclick="window.open('הקישור לכתובת השיר','popup','width=300,height=100,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false" href="הקישור לכתובת השיר"> <img src="קישור לתמונה" width=300></a>

4. באתר 'הזמנה לפיוט' בחר והצג שיר, לחץ על השמעה איכותית [1] קישור שנמצא בפינה השמאלית למעלה, העתק את כתובת השיר מהחלונית של הנגן [2] והדבק בקוד במקום המילים הקישור לכתובת השיר(פעמיים).
5. פרסם, הצג רשומה או בלוג ולחץ על התמונה כדי להשמיע את השיר.


כדי להוסיף למילים (למשל: שם השיר):
1. העתק את הקוד שבתיבה ב' והדבק ברשומה חדשה במצב HTML .
2. במקום המילים שם השיר הקלד את שם השיר שבחרת. למשל: אהלל לך רם.
3. באתר 'הזמנה לפיוט' בחר והצג את השיר אהלל לך רם, לחץ על השמעה איכותית [1] קישור שנמצא בפינה השמאלית למעלה, העתק את כתובת השיר מהחלונית של הנגן [2] והדבק בקוד במקום המילים הקישור לכתובת השיר(פעמיים).
5. פרסם, הצג רשומה או בלוג ולחץ על שם השיר כדי להשמיע את השיר.
תיבה ב'


<a onclick="window.open('הקישור לכתובת השיר','popup','width=300,height=100,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false" href="הקישור לכתובת השיר"> שם השיר</a>אהלל לך רם SnapShot